Martin Škopek bude na nejbližším zasedání představenstva KKCG jmenován jeho členem. Bude mít na starosti oblast retailu v rámci celé skupiny KKCG a bude zapojen do práce vedení společností SAZKA, CKF, OPAP SA a MND. Jeho zodpovědností bude především definování retailové strategie a jejích cílů, vedení retailových projektů, zajištění rozvoje retailových aktivit se zaměřením na růst a zvyšování obratu, včetně návrhů řešení provozních, obchodně-marketingových i finančních plánů a restrukturalizací společností v oblasti retailu v rámci celé skupiny KKCG.

Martin Škopek patří k výrazným osobnostem českého bankovnictví. Věnoval se zejména oblasti rozvoje retailových služeb pro občany a drobné podnikatele, a to jak na strategické regionální úrovni, tak i na úrovni provozní v jednotlivých zemích střední a východní Evropy. 

Jeho kariéra byla dlouhou dobu spjata s Erste Bank, kde působil od roku 1999 do 2012. Naposledy jako nejvýše postavený Čech v centrále Erste ve Vídni zodpovídal za transformaci a za řízení služeb pro drobné klienty. Od roku 2012 byl výkonným vicepresidentem pro retailové a privátní služby v S.C.Banca Comerciala Romana, která patří do skupiny Erste.

Martin Škopek vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, studoval také na  The Jack T. Conn Graduate School of Community Banking, Oklahoma City University a E-MBA na Thunderbird School of Global Management.

Související