Michal Šedina (36) nastoupil do společnosti SAFINA v roce 2004 jako analytik controllingu. Mezi jeho klíčové pracovní kompetence patřily finanční analýzy, investiční controlling, výkaznictví, rozpočetnictví a statistické výkazy. Od 2008 vedl oddělení finančních služeb, kde měl na starosti finanční řízení společnosti, plánování a správu projektů, včetně dotačních, financování investic a řešení akvizic. Součástí jeho pracovní náplně byla i zodpovědnost za střediska a procesy v oblasti dopravy, ostrahy a správy nemovitostí. Michal Šedina také zodpovídal za externí komunikaci společnosti v obchodních záležitostech.

Michal Šedina vystudoval obor Finance na Fakultě financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze, studium završil získáním titulu inženýr ekonomie.

Michal Šedina se zajímá o sport, historii a fotografování a hovoří anglicky a německy.

Související