Martina Mannová téměř patnáct let pracovala v mezinárodní poradenské společnosti Roland Berger Strategy Consultants. Jako výkonná ředitelka pro Českou republiku měla na starosti řízení strategických projektů velkých společností v ČR i zahraničí. Rovněž byla ředitelkou projektové kanceláře Českých drah a řadu let měla na starosti řízení velkých strategických projektů z různých oblastí.  

Martina Mannová věří, že je v řízení Bankovního institutu vysoké školy na co navázat. V uplynulém období se mimo jiné podařilo rozšířit akreditované studijní programy či získat pro školu grant. Dále byl odborný časopis BIVŠ zařazen do akreditovaných tiskovin schválených Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Ta se navíc v současné době zabývá výzkumných centrem, které chce Bankovní institut vysoká škola nově otevřít.

Martina Mannová vystudovala Univerzitu Martina Luthera v Halle, kde získala i doktorát na Institutu fyzikální chemie.

Související