Rudolf Kvíz do agentury Konektor Social přišel ze společnosti Socialbakers, kde dva a půl roku působil jako Senior Product Marketing Manager. Na této pozici byl zodpovědný za klíčový produkt společnosti, sloužící k analýze a měření sociálních médií. Kromě tvorby a implementace marketingové strategie se rovněž podílel na tvorbě obsahu a jeho využití v B2B kampaních.

Před příchodem do společnosti Socialbakers působil Rudolf Kvíz dva roky ve společnosti Ogilvy PR. Na pozici konzultanta byl zodpovědný za rozvoj agenturní strategie v oblasti sociálních médií, jakožto nového možného kanálu pro PR komunikaci. Práce v oblasti sociálních sítí byla rovněž jeho hlavním úkolem v GE Money Bank, kde působil před svých nástupem do Ogilvy PR.

Rudolf Kvíz je spoluautorem několika bílých knih na téma měření sociálních sítí a komunikace na nich. V minulosti vedl také odborné webináře pro marketéry.

Související