Jan Šícha bude mít za úkol personálně konsolidovat sekci strategií IPR (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy) a posílit komunikaci vznikající aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy a dalších strategických dokumentů. Ve své práci se chce zaměřit na zlepšení kvality života v Praze. Jan Šícha k tomu dodává: „Kulturní dědictví příštích generací vzniká dnes, a ve vedení Prahy je momentálně dost lidí, kteří si to uvědomují. Cílem by mělo být kompaktnější a zabydlené město, kde budou vítány, přijímány a chápány stavby dnešního Santiniho či dnešní Santiniové." 

 

Co dělá Sekce strategií a politik

Úkolem sekce je zpracovávání metropolitních strategických, koncepčních a analytických dokumentů, zejména pak zodpovídá za aktualizaci Strategického plánu hl. m. Prahy. Dále zpracovává a koordinuje přípravu strategických projektů města (např. koncepci holešovického Výstaviště), monitoruje a garantuje provázanost existujících a nově vznikajících plánů a strategií. Sekce strategií a politik dále zajišťuje analytické podklady pro tvorbu strategického nebo územního plánu a dalších dokumentů. Snaží se posilovat spolupráci s vysokými školami, výzkumnými institucemi a dalšími důležitými aktéry městského rozvoje.

Pětičlenná komise ve složení náměstek primátorky hl. m. Prahy pro územní rozvoj Matěj Stropnický, ředitel IPR Petr Hlaváček, ředitel Sekce prostorových informací Jiří Čtyroký, ředitelka Sekce detailu města Pavla Melková a vedoucí týmu participace Petr Návrat Jana Šíchu vybrala během tří zasedání 23., 25. a 31. března.

 

Související