Alena Nováková řídila před příchodem do bankovnictví čtyři roky jazykovou školu. Do Expobank CZ, dříve LBBW Bank, nastoupila v roce 2012. Zkušenosti získávala v oddělení marketingu a komunikace, zejména na poli interní a mezibankovní cizojazyčné komunikace. Od roku 2014 se plně věnovala marketingu, organizaci klientských akcí a vypracovávání dlouhodobých plánů společenské odpovědnosti banky. Jako marketingová specialistka se aktivně podílela na přípravě komunikační strategie a správě dokumentů při převzetí banky LBBW Bank CZ bankou Expobank CZ.

Alena Nováková získala magisterský titul na Univerzitě Palackého v Olomouci na Filozofické fakultě a absolvovala dvousemestrální studium na Miami University v USA. Hovoří anglicky a německy.

Volný čas tráví na horách, cestováním, zajímá se o divadlo a zejména o balet.

Související