Předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev Rostislav Dvořák je v současnosti rovněž předsedou představenstva Družstevní Asociace ČR, viceprezidentem Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, místopředsedou představenstva Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina a české družstevnictví zastupuje od roku 2013 v představenstvu Družstev Evropa. Před svým zvolením do funkce předsedy SČMVD v roce 2011 byl dlouholetým předsedou oděvního družstva Vývoj Třešť.

Svaz českých a moravských výrobních družstev patří mezi největší a nejvýznamnější svazy zaměstnavatelů v České republice. V rámci programu 24. valného shromáždění SČMVD proběhla volba předsedy, členů představenstva a kontrolní komise svazu pro funkční období 2015–2019. Prvním místopředsedou svazu byl zvolen Martin Beran, předseda Dřevotvar Jablonné nad Orlicí, místopředsedou pro řešení problematiky družstev sídlících na území Moravy byl zvolen Leo Doseděl, předseda Moděva Konice, a místopředsedou pro řešení problematiky družstev sídlících na území Čech byl zvolen Josef Hančl, předseda Inva Litoměřice.

Související