Bernard Fontana se narodil v roce 1961 ve Francii. Svou kariéru začal ve společnosti Groupe SNPE. V roce 1998 se stal vedoucím provozu v USA a mezi lety 2001 a 2004 byl členem výkonného výboru a měl na starosti aktivity v oblasti chemikálií a průmyslových trhavin. V roce 2004 nastoupil do společnosti ArcelorMittal a krátce poté dostal na starosti lidské zdroje, informační technologie a business development v divizi Flat Carbon. Mezi lety 2006 a 2007 byl členem výkonného výboru ArcelorMittal s odpovědností za obchodní jednotku Automotive Worldwide. Ve své funkci člena řídicího výboru skupiny byl následně odpovědný za lidské zdroje a koordinaci globální aliance s Nippon Steel. Od roku 2010 do roku 2011 byl generálním ředitelem v Lucembursku sídlící společnosti Aperam, která se na podzim roku 2010 oddělila od ArcelorMittal. Od ledna 2012 byl generálním ředitelem Holcim Ltd. a podílel se na úspěšné fúzi se společností Lafarge.

„Jsem šťastný, že se mohu stát součástí skupiny AREVA a vést AREVA NP, přední francouzskou a mezinárodní společnost, která je po celém světě známá svou odborností a technologiemi. Mým cílem bude, s podporou zaměstnanců, začít psát novou kapitolu v historii společnosti,“ řekl Fontana ke svému jmenování.

Bernard Fontana je absolventem Ecole Polytechnique a  Ecole Nationale Superieure des Techniques Avancees v Paříži.

Související