Marcin Krzak (38) nastoupil do UPS Polsko v roce 2005 jako Logistics Manager. Již o rok později byl jmenován výkonným ředitelem UPS SCS Polsko s odpovědností za veškeré aktivity v pozemní, námořní a letecké přepravě. V roce 2007 byl jmenován operations managerem UPS Polsko. Do jeho kompetence spadalo řízení veškerých operací spojených s přepravou zásilek a nákladní přepravy na celém území Polska. Ve funkci nahradil Pavla Adamovského, který na stejné pozici působil od roku 2006 a nyní nastoupil na pozici country managera UPS Polsko.

„Jmenování zkušeného manažera, jakým je Marcin Krzak, podtrhuje naše úsilí povyšovat především zaměstnance z vlastních řad,“ říká Cindy Miller, ředitelka UPS Europe. „Na svou novou pozici přináší bohaté zkušenosti z provozu a jsem přesvědčena, že pod jeho vedením budou naši zákazníci v České republice, na Slovensku a Ukrajině i nadále profitovat z našich schopností poskytovat spolehlivé propojení s globálními trhy.“

Související