Pavel Kysilka (56) je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty ekonomiky a v roce 1986 zde absolvoval interní vědeckou aspiranturu. Během let 1986-1990 pracoval v Ekonomickém ústavu ČSAV. V letech 1990-1991 pracoval jako hlavní ekonomický poradce ministra pro ekonomickou politiku. V 90. letech zastával různé posty až po post výkonného guvernéra v České národní bance, kde také řídil rozdělení československé měny v roce 1993. Současně v letech 1994-1997 působil jako expert Mezinárodního měnového fondu a podílel se na zavedení národních měn v řadě východoevropských zemí. V 90. letech působil jako prezident České společnosti ekonomické.

Před příchodem do České spořitelny působil Pavel Kysilka v Erste Bank Sparkassen (ČR) v Praze jako výkonný ředitel pro oblast IT, organizace, lidských zdrojů a služeb. V roce 2000 začal pracovat pro Českou spořitelnu jako hlavní ekonom a člen širšího vedení banky - Senior Management Teamu. Dne 5. října 2004 byl dozorčí radou České spořitelny zvolen členem představenstva a od 1. ledna 2011 vykonává funkci předsedy představenstva. Pavel Kysilka je zodpovědný za oblast Operations, ekonomickou analýzu, IT a projekty a také Firemní komunikaci, Kvalitu služeb, HR, Marketing a Interní audit.

Pod vedením Pavla Kysilky prošla Spořitelna mimo jiné transformací drobného bankovnictví a segmentací bankovnictví pro klienty z řad fyzických osob; postavila jednotné IT a back-office (útvar Operations); vybudovala Nadaci Depositum Bonum, která je největší nadací v ČR, postavila nový brand Erste Corporate Banking a další.

„Po sedmnáct let Pavel pracoval s velkým nasazením pro Erste Group a Českou spořitelnu, pro její zaměstnance a klienty. Období, kdy Spořitelnu řídil, bylo náročné. Nicméně dokázal úspěšně provést Českou spořitelnu obdobím po finanční krizi a obdobím hospodářské recese a dobře ji připravil na další období ekonomického růstu. Jsem Pavlovi vděčný za jeho práci a přeji mu hodně úspěchů v jeho nových projektech,” uvedl Andreas Treichl, předseda představenstva Erste Group.

 

Tomáš Salomon (49) je absolventem fakulty ekonomiky služeb a cestovního ruchu vysoké školy ekonomické v Bratislavě. Bankovní kariéru zahájil v roce 1997 v GE Capital Multiservis, kde v závěru působil jako předseda představenstva a generální ředitel. V roce 2000 byl jmenován ředitelem retailového bankovnictví a členem představenstva GE Capital Bank s odpovědností za obchod a marketing. V letech 2004-2007 byl generálním ředitelem a předsedou představenstva Poštovej banky na Slovensku. V období 2008 až 2012 se věnoval privátním investičním projektům a inicioval projekt pro vznik platformy na realizaci mobilních plateb v České republice, podílel se na založení společnosti Mopet CZ. Zde působil jako člen představenstva a generální ředitel. V roce 2013 začal pracovat ve Slovenskej sporiteľne, kde byl později jmenován členem představenstva zodpovědným za retail. Od 1. ledna 2015 je Tomáš Salomon členem představenstva České spořitelny odpovědným za retailové bankovnictví.

„K nové roli přistupuji s velkou pokorou. Jsem si vědom významu České spořitelny pro Českou republiku i pro Erste Group. Mám rád výzvy a těším se, že spolu s  týmem posuneme celou banku na další úroveň v klientské spokojenosti, v inovacích i ve službách,“ řekl Tomáš Salomon.

„Tomáš už ve Slovenské spořitelně i v České spořitelně prokázal schopnost vést oblast drobného bankovnictví, která je pro nás tou nejdůležitější a také nejkomplexnější obchodní oblastí. Jsem proto rád, že Českou spořitelnu povede v dalších letech právě Tomáš. Jsem přesvědčen, že bude úspěšný v potvrzení naší pozice leadera na trhu drobného bankovnictví i bankovnictví pro středně velké firmy a v době měnících se potřeb klientů uspěje i v hledání řešení za hranicemi tradičního bankovnictví,” řekl Andreas Treichl.

 

Související