Miroslav Vrba je absolventem Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty elektrotechnické se zaměřením na ekonomiku a řízení energetiky. Od roku 2006 je předsedou Energetického komitétu WEC ČR. Současně je členem dozorčí rady Asociace energetických manažerů a členem výkonného výboru Technologické platformy „Udržitelná energetika“.

 

Jan Kalina vystudoval Fakultu elektrotechnickou, obor Elektroenergetika na Západočeské univerzitě v Plzni. Dosud byl členem představenstva a obchodním ředitelem společnosti Severočeské doly. V letech 2007 až 2012 jednatelem a generálním ředitelem ČEZ Správa majetku. Ve společnosti ČEZ zastával různé pozice v nákupních útvarech společnosti.

Související