Tomáš Kadeřábek je absolventem stavební fakulty Českého vysokého učení technického, kde získal v roce 1986 inženýrský titul. Kariéru zahájil ve stavební společnosti Metrostav. V oblasti developmentu se pohybuje od roku 1993, kdy přestoupil do společnosti ING Real Estate. Zde řídil celou řadu developerských projektů a vypracoval se až do pozice generálního ředitele. Od roku 2006 působí jako nezávislý expert v developmentu komerčních nemovitostí prostřednictvím firmy TRESS, jejímž je spoluvlastníkem.

Hlavním úkolem Tomáše Kadeřábka je zahájení dialogu se všemi cílovými skupinami, tedy s institucemi, které jednání developerů ovlivňují, i s občany, kteří využívají výsledky jejich činnosti.  “Chceme otevřeně diskutovat o roli developerů v udržitelném rozvoji krajiny a měst a na příkladech úspěšných a respektovaných projektů ze zahraničí i z České republiky demonstrovat pozitivní přínos naší práce,” uvedl Tomáš Kadeřábek. Ten se zároveň zaměří i na rozšíření členské základny asociace o další firmy ze všech oblastí developmentu a zároveň ze všech tuzemských regionů.

Související