Václav Potůček před svým nástupem do nové funkce řídil čtyři roky oddělení nefinančních rizik skupiny ČSOB. Ze svého předchozího postu přináší do retailu ČSOB především schopnost řešit věci rychle a efektivně a jednat se širokým spektrem interních klientů.

„Věřím, že jeho schopnost posuzovat věci v širokém kontextu dění v celé firmě bude pro obchodní podporu retailu ČSOB klíčová,“ uvedl Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva skupiny ČSOB odpovědný za retail. „Chci, aby můj nový útvar zajišťoval ucelenou a systematickou podporu retailu ČSOB v jeho multikanálové podobě a pomohl mu tak rychle reagovat na měnící se situaci na bankovním a pojišťovacím trhu. Věřím, že díky letitým zkušenostem z oblasti řízení rizik a compliance pomohu týmu obchodní podpory ve vhodný okamžik využít příležitosti a předcházet možným hrozbám,“ uvedl Václav Potůček. 

Před svým nástupem do ČSOB v roce 2008 vedl oddělení Compliance v českém zastoupení Volksbank, dříve pak působil jako auditor evropských fondů na Státním fondu životního prostředí.

Vystudoval Právnickou fakultu Universite Libre de Bruxelles v Belgii a získal titul MBA v Czech Management Institute. Absolvoval také manažerský program na prestižní škole Vlerick Business School.

Související