Josef Perlík (40), který je šestým rokem členem představenstva Škody JS, se v nové roli zaměří na oblast jaderné energetiky, kde má firma velké projekty na Slovensku a v Maďarsku. Chce se ale také prosadit na dalších trzích, kde má Škoda JS tradici dodávek technologie a inženýringu.

„Chceme nové zakázky pro naše kontejnery (na vyhořelé palivo) a jsme připraveni nabídnout servis jaderným elektrárnám typu VVER i za hranicemi ČR. Podle situace na trhu můžeme posílit náš program v oboru petrochemie a zpracování plynu a zároveň se chceme pokusit o průnik do dalších oborů,“ řekl Josef Perlík.

V podniku pracuje od roku 2001, nejprve jako projektant a poté jako obchodní manažer pro zahraniční subdodavatele. V roce 2006 se stal ředitelem divize Inženýring a od roku 2007 řídil účast firmy na největší investiční akci na Slovensku, dostavbě jaderné elektrárny Mochovce. V roce 2011 řídil přípravu nabídky mezinárodního konsorcia pro tendr na dostavbu jaderné elektrárny Temelín. Koordinoval činnost desítek firem, které se na tom měly podílet.

Absolvoval Západočeskou univerzitu v Plzni.

 

Škoda JS, člen ruské skupiny OMZ, je jedním z předních inženýringových a výrobních podniků se zkušenostmi z výstavby a servisu jaderných elektráren s celosvětovou působností. Firma s loňskými třímiliardovými tržbami a stálými 1100 pracovníky, vyrobila a dodala 21 kompletních reaktorů typu VVER 440 a tři reaktory typu VVER 1000. OMZ, silný podnik z oblasti těžkého strojírenství, se zaměřuje na inženýring, výrobu, prodej a servis zařízení pro jadernou energetiku, ropný a plynárenský průmysl, důlní techniku a také na výrobu speciálních ocelí.

 

Související