Klára Němcová (45) působí na úřadu Státní plavební správy již od roku 2000. Původně zastávala pozici legislativního právníka v právním útvaru odboru kontroly a metodiky úřadu, od června 2015 již tento odbor vedla jako ředitelka. Ve funkci šéfa úřadu, který mimo jiné provádí dohled nad plavidly na českých řekách, nahradila dosavadního ředitele Václava Nováka. Klára Němcová zvítězila ve výběrovém řízení, které na post šéfa úřadu vypsalo ministerstvo dopravy v souvislosti s podmínkami zákona o veřejné službě. Václav Novák se rozhodl soutěže kvůli vysokému věku neúčastnit.

„ Mým přáním je, aby Státní plavební správa byla moderním správním úřadem, který poskytuje kvalitní služby veřejnosti a je strážcem zákonnosti a bezpečného provozu na vodních cestách České republiky. Věřím, že důsledným výkonem státního dozoru, úřad přispěje k dalšímu rozvoji vnitrozemské plavby, která se těší vzrůstající oblibě mezi občany, uvedla po svém uvedení do úřadu Klára Němcová.


Státní plavební správa působí jako státní dozor od roku 1995. Součástí její působnosti je dohled nad provozem plavidel na tuzemských řekách a nádržích, vyšetřování nehod plavidel, vydává osvědčení umožňující řídit lodě a rovněž eviduje plavidla v takzvaném plavebním rejstříku.

 

Související