Adriana De Martini (34 let) pět let pracovala v rakouské personálně-poradenské společnosti HILL International, zkušenosti v oboru má ale více než 10 let. Mimo jiné z interní personalistiky či neziskové sféry, kde spolupracovala s Neurologickou klinikou 2. lékařské fakulty UK. Její specializací je odvětví průmyslu a technologií. Klade důraz na efektivitu práce a dodržování etických principů. Na pozici vedoucí útvaru Personální řízení nahradila Kateřinu Kopeckou, která odešla na mateřskou dovolenou.

Vystudovala obory psychologie a andragogika-personální řízení na Univerzitě Karlově, část studia absolvovala na Ruprecht-Karls-Universität v Heidel bergu.

Adriana De Martini je vdaná, bydlí v Praze a hovoří anglicky a německy. Mezi její zájmy patří potápění, jízda na horském kole, lezení a lyžování.

Související