Lukáš Rýdl je v nové roli zodpovědný za zavádění marketingových inovací u klientů. Doposud řešil strategii digitálního marketingu pro klíčové klienty. Vedle toho nadále zůstává členem komise výkonnostního marketingu v rámci SPIR.

Schopnost rychlého zavádění inovací v oblasti digitálního marketingu je u našich klientů extrémně důležitým faktorem pro zlepšování byznys efektu marketingových investic. Především pro velmi konkurenční segmenty trhu se tento přístup jeví jako nezbytný. Lukášův posun zkrátí čas potřebný k úspěšné implementaci digitálních inovací u našich klientů.

„Jedná se o logický krok vyplývající z  rozvoje agentury, který směřuje k ještě rychlejšímu a flexibilnějšímu zvyšování návratnosti investic našich klientů,“ dodává ke změně Jiří Suchý, Digital Strategy Director Dobrého webu.

 

Michal Mládek má starosti obchod a marketing všech značek Dobrého webu včetně ExperienceU, WebTop100 a DigiAka. Dříve řídil obchodní aktivity společnosti Zomato v ČR a na Slovensku a působil jako country manager digitální marketingové agentury ReachLocal.

Michalovým úkolem je maximálně vytěžit synergie klíčových aktivit Dobrého webu na poli digitálního marketingu – od poskytování agenturních služeb, přes vzdělávací a školicí aktivity až po WebTop100.

„Michal je skvělou posilou, která nám pomůže výrazně zatraktivnit produkty a řešení pro naše stávající i nové klienty,“ vysvětluje personální posílení ředitel Dobrého webu Luboš Plotěný a dodává, „lepším propojením všech našich aktivit vznikne unikátní mix s vysokou přidanou hodnotou pro značky, které potřebují být v digitálu silné a úspěšné.“

Související