Jiří Volf patří k nejzkušenějším odborníkům v oblasti aplikované hospodářské politiky a veřejných financí v České republice, má mnohaleté zkušenosti z působení nejen v různých manažerských funkcích na Ministerstvu financí, ale i z korporátní sféry či akademického prostředí, kde je považován za respektovaného odborníka. V současnosti působí jako předseda správní rady Vysoké školy ekonomické v Praze, místopředseda správní rady Univerzity Karlovy v Praze, člen správní rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, člen správní rady Akademie múzických umění v Praze či předseda správní rady národního vzdělávacího fondu.

„Jiří Volf patří k nejzkušenějším úředníkům v České republice s podrobnou znalostí velmi specifické oblasti, a to problematiky sestavování státního rozpočtu. Bylo by chybou jeho cenných zkušeností nevyužít,“ řekl ministr financí Andrej Babiš.

Jiří Volf působil od roku 1993 na Ministerstvu financí, postupně jako ředitel odboru financování kapitol státního rozpočtu, náměstek ministra pro oblast financování kapitol státního rozpočtu a státní tajemník. V letech 2009-2014 působil na Ministerstvu financí jako externí poradce ministra pro vládní a parlamentní agendu a strategické společnosti. Jiří Volf není a nebyl členem žádné politické strany. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.

 

Podle služebního zákona mohou být na každém ministerstvu maximálně dva političtí náměstci. Záleží na ministrovi, zda tuto pozici zřídí. Doba trvání funkce politického náměstka na rozdíl od odborných je úzce spjata s funkčním obdobím daného ministra. Navíc odborní náměstci mají jasně danou agendu. Ministerstvo financí má nyní sedm odborných náměstků a státního tajemníka.

Související