„Vzhledem k vzrůstajícímu počtu zaměstnanců, klientů či tendrů i zvýšeným nárokům na back office bylo nezbytné doplnit management agentury a ustanovit tuto novou pozici,“ říká Lucie Češpivová, CEO agentury DORLAND.

Markéta Vesecká se stala ideální kandidátkou na novou pozici, protože se v pozici operation managera plně osvědčila. K jejím největším úspěchům v loňském roce patří zejména stabilizace profesionálního týmu agentury, spuštění činnosti nových oddělení agentury (DORLAND Business development, DORLAND co-branding) a bezpochyby i zvýšení aktivit a stabilizace oddělení DORLAND Digi.

Markéta Vesecká má více než desetiletou zkušenost v oblasti marketingu, působila mj. jako project manager ve firmě Open and Lowe nebo account manager ve společnosti Sajlers & partners. V agentuře DORLAND pracuje od roku s krátkou přestávkou od roku 2012.

Je absolventkou studia marketingových komunikací v oblasti služeb na Vysoké škole hotelové.

Související