Nino Keiber (30) zahájil svoji profesní kariéru v Commerzbank v roce 2005 – tehdy jako student podnikové ekonomiky na Duální vysoké škole v Bádensku-Württembersku. Po ukončení studia nastoupil na pozici HR konzultanta se zaměřením na nábor mladých pracovníků. Poté byl jako specialista HR v oblasti talentového managementu zodpovědný za personální rozvoj jak mladých začínajících pracovníků, tak vedoucích sil. Klíčové oblasti jeho činnosti zahrnovaly nástroje na zpětnou vazbu, řízení pravomocí a vzdělávací programy. Naposledy byl coby vedoucí skupiny zodpovědný za tým HR konzultantů, kteří podporovali pracovníky řízení rizik v bance při operativních a strategických personálních rozhodnutích.

„Nino Keiber má v oblasti HR dlouholeté zkušenosti. Získáváme v něm všestranně zkušeného kolegu, který má velmi dobré znalosti v oblasti náboru nových pracovníků a v personálním marketingu a přispěje tím k dalšímu personálnímu rozvoji v pražské pobočce. Velmi se těším na spolupráci a přeji mu dobrý start a mnoho úspěchů,“ řekl Michael Krüger, ředitel Commerzbank pro Českou republiku a Slovensko.

Nino Keiber je svobodný. Ve volném čase rád běhá a zabývá se významem networkingu a diverzity.

Související