Pavel Kubička před nástupem na post generálního ředitele GE Money Leasing sbíral zkušenosti v korporátním bankovnictví i v manažerském poradenství. Kariéru zahájil v roce 1995 v poradenské společnosti McKinsey & Company. Působil zde osm let, pracoval na projektech v zemích střední a severní Evropy v oblastech bankovnictví, pojišťovnictví, biotechnologií a v chemickém průmyslu. Od dubna 2004 řídil divizi Corporate Commercial Strategy v HVB a po její integraci se Živnostenskou bankou v nově vzniklé UniCredit Bank. Byl zodpovědný za segmentový a produktový management, strategické projekty a elektronické a internetové distribuční kanály v oblasti korporátního bankovnictví. V roce 2010 Pavel Kubička přestoupil do Raiffeisenbank, kde převzal pozici ředitele Corporate Development a v korporátním bankovnictví zodpovídal za strategii, segmentový management, produkty, podporu prodeje a za akceptaci platebních karet.

Pavel Kubička vystudoval molekulární biologii a genetiku na Karlově univerzitě v Praze, kde získal magisterský titul. Poté vystudoval Rochester Institute of Technology, kde získal titul MBA.

Související