Lukáš Vymětal působil naposledy jako ředitel divize ve společnosti CzechInvest, předtím prošel Úřadem vlády ČR, společností Technoexport nebo radou a zastupitelstvem města Jindřichův Hradec.

"Lukáš Vymětal má dlouhodobé zkušenosti se zajišťováním podpory podnikání a inovací ze strukturálních fondů EU. Úspěšně vedl divizi Strukturálních fondů agentury CzechInvest a přeji mu, aby byl stejně úspěšný i v čele nové agentury," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD).

Lukáš Vymětal studoval na GVN, Západočeské univerzitě Plzeň a Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze.

 

Agentura pro podnikání a inovace vznikla na základě požadavku Evropské komise, aby subjekty, které hospodaří s veřejnými prostředky ze zdrojů EU, spadaly pod režim zákona o státní službě. Bude mít na starosti implementaci podpory podnikání a inovací ze strukturálních fondů EU. Zajišťovat bude administraci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020. Agentura má 140 pracovníků.

Související