Ján Štuller v 90. letech působil jako předseda Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, zvítězil ve výběrovém řízení. Jmenován byl na čtyři roky.

Ján Štuller byl po rozdělení České a Slovenské Federativní republiky jmenován prvním předsedou nově vzniklého Státního ústavu pro jadernou bezpečnost, funkci vykonával do roku 1999. Letos v březnu se na svém prvním zasedání sešel nový Stálý výbor pro jadernou energetiku, který má na výstavbu nových jaderných bloků také dohlížet. V čele výboru je ministr Jan Mládek.

Loni v červnu vláda schválila Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR. Počítá s výstavbou jednoho jaderného bloku v Dukovanech a jednoho v Temelíně s možností rozšíření na dva bloky v obou elektrárnách. Stále ale zbývá dořešit obchodně-dodavatelský model výstavby. Právě s tím by měl nově vzniklý výbor mimo jiné pomoci.

V Česku pochází z jaderných zdrojů asi třetina vyrobené elektřiny. Podle Státní energetické koncepce se má podíl jádra do budoucna zvyšovat. V roce 2050 má jádro zajišťovat polovinu vyrobené elektřiny v ČR.

 

Související