Ondřej Dostál v minulosti pracoval v advokátní kanceláři Holubová advokáti, vedl Centrum pro zdravotnické právo na 3. LF UK, poskytoval odborná stanoviska ke zdravotnické legislativě ministerstvům zdravotnictví a financí, Parlamentu i krajům. Věnoval se také popularizaci práv pacientů a rozvoji pacientských sdružení. V současnosti působí jako lektor Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), pravidelně přednáší na mezinárodních kongresech, účastnil se vědeckých projektů z oblasti reforem zdravotnictví ve střední a východní Evropě.

„Ondřeje Dostála znám již delší dobu a na spolupráci s ním se velmi těším a současně věřím, že bude i velkým přínosem pro naše klienty,“ říká řídící partner PwC Legal ČR Bořivoj Líbal.

Ondřej Dostál absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde také v letech 2004-2005 získal doktoráty v oborech Trestní právo a Mezinárodní, evropské a ústavní právo. V rámci prestižního Fullbrightova stipendia obdržel titul Master of Laws (LL. M.), jímž v roce 2006 završil studium zdravotnického práva v Center for Health Law Studies na St. Louis University v USA. Je držitelem několika akademických ocenění. Za svou diplomovou práci získal v roce 2003 Bolzanovu cenu rektora UK. V roce 2005 získal v kategorii Farmakoekonomika a zdravotní politika Cenu dr. Paula Janssena a o rok později obdržel Cenu Právník roku 2006.

Související