Jiří Dušek (55) před nástupem do HOCHTIEF CZ pracoval jako vedoucí projektového týmu u společnosti SUBTERRA. Posledních osm let působil ve funkci výrobního ředitele firmy PROMINECON CZ, která realizovala řadu významných staveb, zejména v rámci budování pražské infrastruktury.

Svoji profesní kariéru zahájil v rudném hornictví a po jeho útlumu se podílel na výstavbě řady zajímavých projektů, především v sektoru podzemního stavitelství. Mezi největší a nejzajímavější patří betonáž zátek kavernového zásobníku plynu, jejíž realizace probíhala v hloubce 1 000 metrů pod povrchem, dále pak budování kolektorové sítě v náročných podmínkách centra Prahy a v neposlední řadě řízení významné subdodávky při výstavbě prodloužení trasy A pražského metra.

Ve společnosti HOCHTIEF CZ nově řídí výrobu divize, která má před sebou řadu významných a technicky náročných projektů, jako je například výstavba ÚČOV Praha, ražba kolektoru pod Vltavou u Hlávkova mostu nebo výstavba tunelu Považský Chlmec na Slovensku.

Související