Lenka Žlebková přichází do Kongresového centra Praha se záměrem zlepšit hospodářské výsledky a to zejména v segmentu velkých kongresů a konferencí. Zde chce určitě využít nemalého potenciálu mezinárodního ICCA kongresu konaného zde v příštím roce.

Lenka Žlebková více jak 15 let úspěšně rozvíjí svou kariéru v oboru cestovního ruchu a hotelnictví a to jak v České republice, tak i v zahraničí (USA). Mezi lety 2005 a 2010 zastávala pozici obchodní a marketingové ředitelky v President Hotelu Praha. Od roku 2010 řídila Prague Convention Bureau, kde se se svým týmem zasloužila o několik v oboru mimořádně významných úspěchů. Tím patrně nejvýznamnějším je vzestup Prahy jako města na kongresovém žebříčku světových destinací dle databáze ICCA z 19. místa na místo 10. Velmi cenná je pak i úspěšná kandidatura Prahy na prestižní kongres Mezinárodní kongresové asociace  ICCA, který se bude konat v listopadu 2017 právě v Kongresovém Centru Praha. Poslední dva roky se pak u Perfect Hotel Concept věnovala poradenské, konzultační a lektorské činnosti v oblasti strategického řízení, obchodu a marketingu. Vedle toho se specializovala také na rozjezdy nových projektů a to celém jejich rozsahu, tedy od tvorby business plánů až po jejich vlastní realizaci.

Vystudovala obor Mezinárodní obchod se specializací na cestovní ruch na Vysoké škole ekonomické v Praze. Hodnotu její vysokoškolské přípravy bezesporu zvýšila i stáž na pařížské Ecole Superieure de Commerce de Paris, odkud si odnesla ze specializačního studia se zaměřením na mezinárodní marketing množství vědomostí, které jí v budoucích letech byly velmi prospěšné.

 

Související