Robert Šlachta nastoupil k Celní správě 22. srpna jako vrchní rada Celního úřadu pro Pardubický kraj. Nabídku práce u celníků dostal na počátku srpna od náměstkyně ministra financí Aleny Schillerové, podle které se spolupráce se zkušeným policistou nabízí, díky rozšíření kompetencí Celní správy ČR při prošetřování trestných činů.

Robert Šlachta odešel na konci června od Policie ČR, protože nesouhlasil s její reorganizací, při níž se ÚOOZ sloučil s protikorupční policií do Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Související