Jan Blecha bude mít v pozici investičního ředitele za úkol v krátkodobém horizontu přípravu podrobné vize rozvoje veřejné dopravy hlavního města, v dlouhodobém horizontu pak zajištění proměny pražské dopravy do podoby, odpovídající potřebám moderního velkoměsta 21. století. 

„V DPP bych rád pokročil zejména v přípravě metra D, což je nyní pro naše hlavní město prioritní stavba,“ uvedlJan Blecha, investiční ředitel DPP.  „Chci také udělat vše pro to, aby Praha dohonila v úrovni moderní dopravy ta evropská města, která jsou v této oblasti na předních místech.“

Jan Blecha v minulosti zastával pozici ředitele právního odboru Českých drah či 1. náměstka generálního ředitele SŽDC. Před nástupem do DPP působil jako náměstek pro řízení sekce veřejného investování na MMR.

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Související