Plenární zasedání Sdružení pro zahraniční investice – AFI zvolilo nové vedení na další dvouleté období. V řídícím výboru tak zasednou Kamil Blažek (Kinstellar), Jan Bobek (Tebodin), Ondřej Havránek (Weinhold Legal), Petr Koljaděnko (Takenaka Europe), Jan Linhart (KPMG), Tomáš Míček (P3 Logistic Parks), Michael Mullen (PwC Legal), Petra Rychnovská (ASB Group) a Marta Šťastná (PM Group). Členy kontrolní komise byli zvoleni Clément Duclos (Linkcity – dříve VCES), Luděk Hanáček (Deloitte) a Martin Ježek (Grafton Recruitment).

Post předsedy AFI obhájil Kamil Blažek, který je v čele AFI již od roku 2010. Podle něj se nyní musí činnost Sdružení přizpůsobit novým podmínkám a zaměřit se na investice mj. z hlediska pracovních sil a průmyslových ploch vhodných zejména pro velké zahraniční společnosti: „Za současné situace, kdy v některých oborech není možné sehnat kvalifikované pracovníky, nelze čekat, že k nám budou proudit velké výrobní investice. Je třeba se zaměřit na sofistikovanou výrobu, byť i v menších objemech, a cíleně si vybírat investice a investory, kteří vhodně zapadnou do mozaiky stávajících podniků.“

AFI bude podle nového vedení k těmto tématům pořádat semináře a diskuze a ve spolupráci s agenturou CzechInvest apelovat na příslušné státní orgány a organizace, aby se více zaměřily jak na oblast školství a vzdělávání, tak i na podporu budování kvalitní průmyslové infrastruktury. Právě tyto dva aspekty jsou podle Kamila Blažka základním předpokladem pro vytvoření prostředí vhodného pro lákání investic v oblasti s vyšší přidanou hodnotou.

Kamil Blažek je advokátem a partnerem mezinárodní advokátní kanceláře Kinstellar v Praze. Má více než dvacetileté zkušenosti v oblasti obchodního práva, transakčního poradenství a mezinárodních investic na trzích střední a východní Evropy. V rámci Kinstellar mimo jiné zastřešuje problematiku zahraničních investic, sektor infrastruktury a oblasti energetiky, životního prostředí a regulovaných odvětví.

Petra Rychnovská je spoluzakladatelkou a partnerkou poradenské společnosti ASB Group. Již od roku 2002 se ASB specializuje zejména na účetnictví a finanční reporting, daňové služby, mzdové a HR poradenství, dále prodeje společností a korporátní služby. Petra Rychnovská je zodpovědná za strategické plánování a business development a také vede český mzdový/HR tým.

 

Související