Radek Strouhal (34) je absolvent Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v oboru finance. Svou kariéru začal ve skupině PROMET GROUP, ve které působil od roku 2006 do roku 2013. Začínal jako risk manažer; později zastával funkci vedoucího finančního controllingu a poslední čtyři roky před nástupem do Tatry působil jako finanční ředitel. V rámci skupiny PROMET GROUP se intenzivně podílel na akvizičních projektech, např. akvizici společnosti KOFING a.s. v roce 2009 nebo akvizici společnosti Tawesco s.r.o. v roce 2011.

Od počátku působil v týmu odpovědném za vlastnické převzetí a záchranu kopřivnické automobilky. Od října 2013 byl jmenován do funkce místopředsedy představenstva TATRA TRUCKS a.s. a ekonomického ředitele společnosti.

V roce 2011 byl asociací CFO Club nominován do top ten nejlepších finančních ředitelů v ČR, v roce 2015 získal v hodnocení CFO Club mezi českými finančními řediteli třetí místo.

„Radek je součástí manažerského týmu Tatry již od vstupu dosavadních vlastníků. Hrál klíčovou roli při záchraně podniku po stránce řízení financí a vyjednávání s bankami a dalšími finančními partnery; obě tyto role zvládnul a zvládá vynikajícím způsobem,“ uvádí k jeho jmenování předseda představenstva TATRA TRUCKS a člen představenstva CZECHOSLOVAK GROUP Petr Rusek.

Jmenování Radka Strouhala je po personální stránce výrazem manažerské kontinuity. Pracuje v týmu automobilky nepřetržitě od vstupu nových vlastníků, českých podnikatelů Jaroslava Strnada a Reného Matery, v jehož holdingu PROMET GROUP před nástupem do Tatry působil jako finanční ředitel. Členem představenstva TATRA TRUCKS je již od října 2013.

Důkazem úspěšného řízení podnikové ekonomiky Radkem Strouhalem je obrovský posun TATRA TRUCKS ve finančním ratingu. Z pozice partnera s velmi vysokým finančním rizikem v době převzetí podniku novými vlastníky na jaře 2013 se podařilo společnost posunout do nejlepšího zeleného pásma s nízkým rizikem úvěrového selhání již v polovině roku 2014. Za rok 2015 je ratingové hodnocení TATRA TRUCKS dle mezinárodní agentury Coface na úrovni sedm z deseti možných.

 

Z pozice generálního ředitele TATRA TRUCKS odchází Martin Bednarz poté, co splnil svůj klíčový úkol meziročně navýšit výrobu z cca 900 na 1300 vozidel. Automobilka pod jeho vedením nakonec vyrobila v roce 2016 celkem 1326 vozidel. Petr Rusek k tomu uvádí: „Děkujeme Martinovi Bednarzovi za jeho práci v naší společnosti, zejména za nastavení výroby na nadcházející stabilizační fázi a přejeme mu v jeho dalším působení hodně štěstí.“

 

Související