Tomáš Herink (41) započal svou kariéru v Unipetrolu téměř před dvaceti lety coby student 3. ročníku VŠCHT jako stipendista nadace Gaudeamus. Po ukončení studií nastoupil na pozici výzkumného a vývojového pracovníka, na níž začal rozvíjet vlastní projekty. Od roku 2011 působil jako ředitel úseku rozvoje technologií a efektivity. Od roku 2014 zastává pozici ředitele pro výzkum a vývoj. Dlouhodobě se zaměřuje na spolupráci s VŠCHT a výchovu perspektivních absolventů.

Během své výzkumné a vývojové činnosti Tomáš Herink publikoval jako autor či spoluautor více než 60 odborných prací, je spoluautorem dvou patentů a autorem či spoluautorem více než 50 přednášek na národních a mezinárodních konferencích. V roce 2002 získal na VŠCHT titul Ph.D. a v roce 2010 se stal docentem.

Tomáš Herink je ženatý a má dvě děti.

Složení představenstva společnosti Unipetrol je od 14. března 2017 následující:

  • Andrzej Modrzejewski, předseda
  • Mirosław Kastelik, místopředseda
  • Krzysztof Zdziarski, místopředseda
  • Andrzej Kozłowski, člen
  • Robert Małłek, člen
  • Łukasz Piotrowski, člen
  • Tomáš Herink, člen

 

Související