Bořivoj Líbal započal kariéru v advokátní kanceláři Norton Rose, dále pak působil v CMS Cameron McKenna. Od roku 2011 působil v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, kde mimo jiné vedl, v sektoru M&A, řadu významných českých i mezinárodních transakcí. Jeho úkolem v PwC Legal bude vybudovat silnou a stabilní advokátní praxi, která bude sloužit nejen jako platná podpora ostatním společnostem ze skupiny PwC, ale současně bude úspěšně konkurovat ostatním mezinárodním kancelářím v České republice.

 

„Založení komory považuji za dobrý krok jak začít podporovat spolupráci a zvyšovat povědomí mezi oběma zeměmi,“ říká Bořivoj Líbal a zároveň dodává: své předsednictví beru jako velký závazek nejen vůči členům a partnerům komory, ale vnímám ho současně jako skvělou možnost propojit příjemné s užitečným. Portugalsko a jeho kultura je má srdcová záležitost a budu rád, pokud tuto svou vášeň budu moci transformovat do pomoci společnostem podnikajícím v obou zemích, a to ve formě poradenství, koordinace jednání či různých kampaní.“

Bořivoj Líbal úspěšně ukončil studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2006. Strávil také rok studií na právnické fakultě University of Lisbon v Portugalsku, kde se kromě práva věnoval i studiu portugalštiny. Za dobu své praxe si vybudoval pověst schopného vyjednavače a stratéga. Mezi jeho další aktivity patří i publikační činnost.

„Nebýt studií v Lisabonu, které jsem absolvoval díky výměnnému programu Erasmus, neměl bych potřebný entuziasmus a nebyl bych plně schopen využít znalostí pro její založení. Musím s odstupem času říci, že program Erasmus tak může mít smysl nejen pro studenty, ale i pro státy, které na programu participují,“ doplňuje Líbal


 

Česko-portugalská obchodní komory (ČPOK) zahájila svou činnost v březnu tohoto roku, a to za iniciace a laskavé podpory paní Manuely Franco, portugalské velvyslankyně v České republice. Hlavním cílem komory je napomáhat všestrannému rozvoji vzájemného obchodu mezi českými a portugalskými podnikatelskými subjekty, jakož i podporovat nepodnikatelské subjekty při jejich aktivitách v obou těchto zemích. Místopředsedou komory je pak pan Pedro Rocha Gonçalves.

 

Související