Družstva Evropa se sídlem v Bruselu jsou jednou ze čtyř teritoriálních organizací Mezinárodního družstevního svazu. V jejich čele stojí prezident a představenstvo, jež jsou voleni valným shromážděním na 4leté funkční období. Družstva Evropa reprezentují 84 členských organizací z 33 evropských zemí, které sdružují přes 176 tisíc družstev ze všech sektorů hospodářství s více jak 141 miliony členů a zaměstnávajících 4,7 milionu pracovníků.

Členství v představenstvu Družstev Evropa je již třetí významnou mezinárodní pozicí JUDr. Dvořáka, který je v současnosti také členem představenstva Evropské konfederace výrobních a sociálních družstev CECOP a členem výkonného výboru Mezinárodní organizace průmyslových a řemeslných výrobních družstev CICOPA.

Svaz českých a moravských výrobních družstev patří mezi největší a nejvýznamnější svazy zaměstnavatelů v České republice. Je představitelem silné skupiny výrobních družstev, zastupuje jejich zájmy na úrovni vlády a Parlamentu ČR, podporuje členská družstva širokou škálou odborných činností a služeb ve stěžejních oblastech podnikání a vytváří a prosazuje podmínky pro jejich rozvoj. Členskou základnu svazu tvoří přes 200 výrobních družstev z celé České republiky, jejichž činnost zahrnuje obory ve stavebnictví, strojírenství, automobilovém průmyslu, chemickém a kosmetickém průmyslu, výrobu automatizovaných pracovišť, nábytku, skla, plastů, obalů, oděvů, šperků a hraček, ale také potravin a poskytování služeb.

Související