Tamer El-Sibai (37), nový vedoucí zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v marocké Casablance, působil v její centrále od roku 2012 jako konzultant, poté byl vedoucím zahraniční kanceláře v Káhiře.

Marocká ekonomika má aktivní a dynamické vazby s evropskou, čehož mohou využívat i čeští exportéři. V Maroku je zájem diverzifikovat zahraniční obchod na další členské země mimo tradiční obchodní partnery, jimiž jsou Francie a Španělsko, a je jen na českých exportérech, aby tento zájem využili. Naše kancelář jim s tím samozřejmě ráda pomůže,“ dodává Tamer El-Sibai.

Vystudoval inženýrství na ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci. Tamer El-Sibai mluví česky, arabsky a anglicky, ovládá základy italštiny a učí se francouzsky. Ve volném čase se rád věnuje sportu a cestování.

Pavel Kalina, který je novým vedoucím kanceláře v Egyptě, pracuje pro agenturu CzechTrade od konce roku 2013. V roce 2014 odjel do Indonésie, kde pomáhal založit tamní zahraniční kancelář, v níž následně působil až do poloviny roku 2016. Po krátké zastávce v centrále byl vyslán na současnou pozici v káhirské pobočce. Nejedná se však o jeho první pracovní zkušenost v Egyptě, v letech 2006–2009 pracoval na zahraničním úřadu v Káhiře. Dlouholeté zkušenosti ze zahraničního obchodu získal také v privátní sféře, kde působil v různých funkcích jako manažer odpovědný za nové trhy nebo obchodní ředitel.

Egyptská republika byla tradičním obchodním partnerem Československa již před 2. světovou válkou. Egypt je stále jedním z největších českých obchodních partnerů nejen na africkém kontinentu, ale v celé oblasti Blízkého východu. Jedná se jak o přímé vývozy českého zboží, tak i o reexport do dalších zemí Blízkého východu a Afriky. České výrobky jsou zde všeobecně známé svou kvalitou v poměru k ceně,“ říká o Egyptě Pavel Kalina.

Pavel Kalina vystudoval VŠE v Praze, obor zahraniční obchod.

Související