Petra Štogrová Jedličková má dlouholeté manažerské zkušenosti. Od roku 2011 vedla Business Development a Inovace v poradenské společnosti PwC. Na starost měla inovační program a aktivity, zabývala se spoluprací s univerzitami a start-upy a realizovala workshopy. Zároveň patří mezi zakladatele společnosti Navreme Boheme, ve které působila před nástupem do PwC. Zde získala mimo jiné zkušenosti s přípravou a řízením projektů financovaných EU. Vedle toho působila také jako odborná asistentka na Filosofické fakultě Karlovy Univerzity v Praze, kde zároveň vedla program Studia nových médií.

Související