Barbora Šíblová má rozsáhlé zkušenosti s audity účetních závěrek sestavených podle českých účetních standardů, IFRS a US GAAP. Zaměřuje se především na výrobní společnosti. Zkušenosti má také v oblasti podnikových kombinací a konsolidací a s auditem center sdílených služeb. Barbora Šíblová pracuje v brněnské kanceláři KPMG a jejími klienty jsou převážně národní a nadnárodní společnosti na Moravě. Absolvovala Fakultu provozně ekonomickou Mendelovy univerzity v Brně, do KPMG nastoupila v roce 2006. Je registrovanou auditorkou Komory auditorů České republiky a držitelkou titulu FCCA. Volný čas tráví s rodinou. Ráda lyžuje a chodí na vysokohorské túry.

Pavel Dolák nastoupil do KPMG v roce 2003 po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze. Je statutárním auditorem a držitelem titulu FCCA. Zaměřuje se především na poradenství a audit nadnárodních a národních společností podnikajících v sektoru nemovitostí a ve stavebnictví. Má rovněž rozsáhlé zkušenosti s auditem konsolidovaných finančních výkazů a podkladů pro konsolidaci v souladu s IFRS. Pavel Dolák má dvě děti, volný čas tráví s rodinou.

Aleš Krempa působí v KPMG od roku 2006, specializuje se na poskytování poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob včetně přípravy daňových přiznání. Od roku 2013 vede v KPMG skupinu Nepřímé daně. Krempa je od roku 2005 daňovým poradcem registrovaným při Komoře daňových poradců ČR a je členem sekce Daň z přidané hodnoty. Jako člen Pracovní skupiny Ministerstva financí ČR se podílel na přípravě návrhů novel zákona o dani z přidané hodnoty. Aleš Krempa absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, na které v letech 2012–15 také vyučoval. Je certifikovaným účetním Komory certifikovaných účetních ČR. Ve volném čase vyučuje potápění, jezdí na kole a na koni.

 

Související