Profesní dráha Gorana Andonova (50) je spjata s obchodem, strategickým plánováním, krizovým managementem a projektovým řízením nebo vedením týmů v mezinárodních společnostech (mj. Roche, Beckman Coulter, SIAD Czech). Poslední dva roky byl nejbližším spolupracovníkem Vladimíra Zuzáka a společně vrátili Maximu opět na vrchol.

Vladimír Zuzák odchází na vlastní žádost, po dohodě s akcionáři FINEP Holdingu, mimo struktury firmy realizovat vlastní projekty. Nadále ale bude se společnostmi MAXIMA REALITY a FINEP externě spolupracovat na poradenské bázi.

Vláďa úspěšně integroval Maximu do struktur holdingu, byl hybatelem kompletního „restartu“ firmy, zavedl nové služby pro klienty, nastavil procesy a společnost finančně stabilizoval. „Odcházím v okamžiku, kdy se vše, co jsem slíbil realizovat v průběhu tří let podařilo naplnit. Maxima je opět lídrem pražského realitního trhu. To potvrzuje i fakt, že jakákoli naše nová služba pro klienty je v průběhu několika týdnů kompletně okopírována konkurencí. Maxima je dnes ve velmi dobré kondici a já se těším na další spolupráci s lidmi z Finepu,“ říká Vladimír Zuzák, který končí ve vedení Maxima Reality a je připraven přijmout své nové výzvy.

 

Související