Radek Buršík (37) se specializuje se na oblast daňového práva, správního práva a trestního práva daňového. Dále se věnuje právu obchodních společností, se zaměřením na odpovědnost managementu a corporate governance, a sporné agendě. Buršík je advokátem od roku 2010 a je rovněž členem Kontrolní komise České advokátní komory.

Radek dlouhodobě prokazoval své nadstandardní schopnosti nejen jako skvělý právník, ale i jako velmi příjemný člověk. Jeho jmenování na pozici partnera tak bylo pouhým formálním potvrzením jeho dosavadních kvalit,“ říká Bořivoj Líbal, řídící partner PwC Legal ČR.

 

Související