Průzkum je součástí PAYLAB COMPENSATION MONITORU, který sleduje trendy v oblasti odměňování. Do průzkumu se kromě České republiky zapojilo 10 dalších evropských zemí, v nichž je mezinárodní portál Paylab.com zastoupený regionálními platovými portály.

Jaký mají pracující vztah se svými nadřízenými?

Až čtyři z desíti zaměstnanců charakterizují svůj vztah k nadřízenému spíš neutrálně nebo negativně. Rezervovaný vztah se svým šéfem, kdy je cítit vzájemný odstup, má v hodnocení za všechny zúčastněné země 35 % respondentů (v ČR 34 %). Další 4 % (V ČR 3 %) uvedla, že jejich vztah s nadřízeným je chladný až nepřátelský. 

„Přátelský vztah se šéfem deklarovalo v České republice 63 % respondentů. Zajímavým zjištěním je, že lidé, kteří mají přátelský vztah se šéfem, mají v ČR v průměru o 18 % vyšší plat než ti, kteří mají s nadřízeným rezervovaný nebo nepřátelský vztah,“ uvádí Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz, propojeného v ČR s Platy.cz.

Zaměstnanci, kteří mají dobrý vztah s nadřízeným, vydělávají více

Země

Platový rozdíl v %

Estonsko

21 ­ ­

Srbsko

20 ­ ­

Maďarsko

20 ­ ­

Česká republika

18 ­­

Slovensko

17 ­ ­

Bosna a Hercegovina

16 ­ ­

Litva

13 ­ ­

Polsko

9 ­ ­

Slovinsko

9 ­ ­

Finsko

9 ­ ­

Lotyšsko

7 ­ ­

   
 zdroj: Paylab

Platový rozdíl ve prospěch dobrých vztahů vyšel ve všech zemích, kde se průzkum realizoval. Limitní hodnoty přitom na obou koncích spektra zaujaly pobaltské země: největší rozdíl byl v Estonsku (21 %), nejmenší v Lotyšsku (7 %).

Z průzkumu také vyplynulo, že lidé na manažerských pozicích, kvalifikovaní techničtí pracovníci, zaměstnanci v IT a mladší zaměstnanci do 35 let mají všeobecně lepší vztahy s přímými nadřízenými. Čím je zaměstnanec starší, tím má rezervovanější vztah k nadřízenému.

 

Jaké vlastnosti současným manažerům chybějí nejvíce?

Nejčastěji lidé zapojení do průzkumu u svých nadřízených postrádají férovost, upřímnost, komunikativnost, ale také odvahu a rozhodnost. Lidé, kteří mají s nadřízeným přátelský vztah, si častěji stěžují, že šéf nemá kuráž a že je málo kreativní. Zaměstnancům, kteří mají rezervovaný až chladný vztah se šéfem, zase více vadí nedostatek úcty a respektu ze strany šéfa a nedůvěryhodnost. Také více pochybují o jeho kompetentnosti, odbornosti a zkušenostech.

Platy cz 

Zaměstnanci, kteří vydělávají podprůměrně, si stěžují, že šéfům chybí férovost, ochota, slušnost, pokora a větší otevřenost. Těm, jejichž platy jsou nadprůměrné, u šéfů kromě odborných zkušeností chybí také charizma, odvaha a rozhodnost, rozvaha a kreativita.

O průzkumu

Do průzkumu „My boss“ platebních portálů Paylab.com se zapojilo 52 120 respondentů v 11 evropských zemích; šlo o lidi ze všech aktuálních odvětví, pracující na různých pozicích a úrovních řízení. V ČR, kde značku zastupuje platební portál Platy.cz, se zapojilo 13 665 respondentů. Průzkum je součástí Paylab Compensation Monitoru, jehož cílem je kontinuálně sledovat trendy v oblasti odměňování zaměstnanců.

Související