Martin Murad absolvoval studium na právnické fakultě Masarykovo univerzity v Brně. Pro advokátní kancelář Peterka & Partners otevřel její kancelář v Polsku, kterou pak několik let vedl. Pro Peterka & Partners pracoval na různých pozicích více než 10 let a byl mimo jiné spoluodpovědný za rozvoj obchodní strategie celé skupiny.

„Jsem rád, že mohu v našem týmu přivítat Martina Murada, jehož odborné zkušenosti, jazyková vybavenost a zahraniční zkušenosti velice pomohou našim klientům, kteří expandují do zahraničí. Martin Murad se bude zároveň podílet na řízení naší kanceláře a značně tak ulehčí práci nám partnerům,“ uvedl Andreas Ueltzhöffer, partner kanceláře UEPA.

Martin Murad poskytuje poradenství klientům působícím v různých oborech v oblasti compliance, práva obchodních společností, nemovitostí a pracovního práva. Kromě slovenštiny, která je jeho mateřským jazykem, hovoří Martin Murad plynně česky, anglicky, francouzsky a polsky.

 

Související