Jakub Hollmann se v kanceláři zabývá správou cizího majetku a nadačním právem. Jeho specializací jsou například svěřenské fondy a trusty, zaměřuje se na jejich správné nastavení a fungování, a to v národní i nadnárodní úrovni. Dále se ve své praxi věnuje problematice compliance procesů a vnitřním vztahům v obchodních korporacích. Vedle Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vystudoval také mezinárodní vztahy.

„Pozice partnera kanceláře s sebou nese nároky na vysokou kvalitu a výsledek. Lhal bych, kdybych řekl, že se má práce příliš nezmění. Musí se dále rozvíjet. Je to důvěra vlastníků kanceláře, ale pochopitelně také očekávání rozvoje portfolia služeb i klientů,“ říká Jakub Hollmann.

„Jakub prokázal výbornou znalost při řízení naší společnosti a jeho práce se stále vyvíjí. V posledních letech dokázal své zkušenosti, systematiku a rozvoj jednotlivých témat efektivně přenášet na své kolegy, tím roste síla kanceláře při řešení právních záležitostí našich klientů,“ sděluje Pavel Smutný, společník advokátní kanceláře.

Jakub Hollmann nastoupil do kanceláře jako student a kariérně rostl společně s ní. Když se spolu s rozvojem klientského portfolia a zvyšováním počtu zaměstnanců objevila potřeba zabezpečit centrálně řízený chod firmy, nastavil efektivně její funkční procesy. Společnost tak i při enormně rychlém růstu mohla skvěle fungovat. Vedle odborného rozvoje jeho agenda zahrnovala také záležitosti finanční či personální, díky kterým kultivoval kancelář do její současné podoby a zároveň profesionalizoval její management.

 

Související