Rád bych poděkoval všem kolegům za důvěru, kterou do mě vkládají a věřím, že svými zkušenostmi a znalostmi přispěji k využití potenciálu generických a biosimilárních léků pro systém zdravotnictví v České republice, a tím zvýšení dostupnosti léků pro pacienty,říká Juan Carlos Conde, předseda představenstva ČAFF

Michal Krejsta ukončil svoje působení ve společnosti Omega Pharma, a rezignoval tak na pozici předsedy představenstva k 28. 3. 2018. Velice si vážím kolegů, se kterými jsem měl možnost v rámci asociace spolupracovat. Novému představenstvu přeji hodně úspěchů v budování dobrého jména farmaceutického průmyslu a rozvoji udržitelného a předvídatelného tržního a oborového prostředí,“ říká Michal Krejsta.

Dan Furrer z důvodu ukončení působení ve společnosti Mylan Pharmaceuticals rezignoval na členství v představenstvu ČAFF k 27. 2. 2018.

Vzhledem k výše uvedeným personálním změnám představenstvo kooptovalo dva nové členy představenstva, a to Jozefa Belčíka (Mylan Pharmaceuticals) a Martina Bolceka (Gedeon Richter).

Představenstvo ČAFF

Předseda představenstva:

Juan Carlos Conde (Teva Pharmaceuticals CR)

Místopředsedkyně:

Soňa Porubská (Zentiva)

Členové:

Jozef Belčík (Mylan Pharmaceuticals)
Martin Bolcek (Gedeon Richter)
Miloslav Dvořák (Adamed Czech Republic s.r.o.)
Eduard Hájek (Angelini Pharma Česká republika s.r.o.)
Jiří Hanzlík (Sandoz s.r.o.)
Renata Horká (Stada)
Vojtěch Mészáros (Egis Praha spol. s.r.o.)

 

Související