JUDr. Martin Kopa, Ph.D. (32)absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde v roce 2011 získal titul JUDr. a v roce 2014 titul Ph.D. Před příchodem do HAVEL & PARTNERS pracoval u Ústavního soudu jako asistent soudce Ludvíka Davida (2016 – 2018), u Nejvyššího správního soudu jako asistent soudce Filipa Dienstbiera (2014 – 2016) a u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku jako trainee (2011) a později case lawyer (2012 – 2013).

„Naše kancelář pracuje pro celou řadu soukromých a veřejných subjektů, které přicházejí z nejrůznějších důvodů do kontaktu s justičními a regulatorními institucemi. Martin disponuje výtečnou právní erudicí a zkušenostmi právě pro tento typ mandátů. Navíc je i právním teoretikem, který k řadě oblastí práva pravidelně přednáší a publikuje. Je tedy posilou i pro náš legislativní tým, jenž připomínkuje a připravuje návrhy zákonných a podzákonných právních předpisů, pozměňovacích návrhů, věcných záměrů, důvodových zpráv, právních stanovisek, ústavních stížností apod. V neposlední řadě se těšíme i na spolupráci v rámci AKADEMIE HAVEL & PARTNERS, kde Martin zúročí rovněž své lektorské zkušenosti,“ říká partner HAVEL & PARTNERS František Korbel, vedoucí legislativního týmu kanceláře a ředitel její vzdělávací akademie. 

Během působení u Ústavního soudu se Martin Kopa podílel na přípravě podkladů pro rozhodování soudu např. v plenární věci přezkumu ústavnosti právní úpravy kontrol u provozovatelů stacionárních zdrojů podle zákona o ochraně ovzduší. U Nejvyššího správního soudu se kromě azylové a cizinecké agendy podílel na přípravě podkladů pro rozhodování soudu v mnoha věcech správního trestání nebo ve věci přístupu k technickým normám ve stavebnictví. U Evropského soudu pro lidská práva se zabýval otázkami práv obviněných v trestním řízení a regulovanými nájmy.

Od roku 2010 až do roku 2018 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci učil ústavní právo, základní práva a několik dovednostních předmětů. Je autorem mnoha odborných článků z oblasti veřejného práva a právního vzdělávání. Kromě toho je samostatným autorem či spoluautorem několika monografií z těchto oborů.

Související