Petr Koblovský rozšíří tým pražské kanceláře DLA Piper, kde působí na 25 právníků. Bude se podílet na poradenství zahrnujícím veškeré aspekty korporátního a finančního práva a bankovnictví.

Petr Koblovský má za sebou více než desetiletou profesní kariéru v advokátních kancelářích v České republice. Působil v advokátních kancelářích Allen & Overy a Kocián Šolc Balaštík. Pracoval rovněž v Evropské centrální bance a Evropské investiční bance. Zasedá ve správní radě Liberálního institutu a je předsedou Institutu pro behaviorální a ekonomická studia. Během let 2009 až 2013 učil na VŠE v Praze a nyní přednáší na několika soukromých i veřejných vysokých školách. Je také kvalifikován vykonávat advokacii ve státě New York.

„Jsem velmi rád, že mohu Petra přivítat v naší advokátní kanceláři. Tím, že obohatí náš tým specialistů o svoje zkušenosti, pomůže kanceláři v dalším rozvoji služeb poskytovaných v České republice. V regionu střední a východní Evropy je patrná zvýšená aktivita v oblasti transakcí, a ta přináší řadu příležitostí pro vedoucí advokátní kanceláře. Petr Koblovský se navíc kromě transakčního poradenství věnuje i finančnímu právu, což nepochybně bude velkým přínosem při práci na klientských projektech i při upevnění naší pozice na trhu,“ říká Miroslav Dubovský, Country Managing Partner DLA Piper pro Českou republiku.

Petr Koblovský vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Vysokou školu ekonomickou v Praze. Během studií absolvoval stáže a studijní programy na předních zahraničních univerzitách, mimo jiné na Harvard Law School a Yale Law School v USA.

Ve volném čase se věnuje akademickým aktivitám v oblasti behaviorální ekonomie a manažerských financí, degustaci vína a vaření.

 

Související