Zdeněk Vališ má pracovní zkušenosti z Ministerstva zahraničních věcí, v resortu průmyslu a obchodu vedl mj. sekci obchodu. Byl také pověřeným generálním ředitelem Agentury na podporu exportu CzechTrade. Poslední tří roky působil v resortu zdravotnictví a zná zdravotnický sektor v návaznosti na průmyslové firmy, které v tomto oboru u nás působí. Vystudoval finance, účetnictví a mezinárodní obchod v Rotterdamu, mluví anglicky, německy a holandsky.

Hlavním úkolem nového ředitele Elektrotechnického zkušebního ústavu Zdeňka Vališe bude především co nejrychleji vyřešit problematickou situaci kolem certifikace zdravotnických prostředků, “ říká ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner a dodává: „Následně bude muset připravit strategii notifikované osoby na novou evropskou legislativu zdravotnických prostředků MDR (Medical Device Regulation).“

„V Elektrotechnickém zkušebním ústavu mám již pracovní zkušenosti a nepřicházím tedy do funkce jako úplný nováček. Mezi mé priority kromě řešení situace kolem zdravotnických prostředků patří i udržení a podpora stávající aktivity v oblasti posuzování shody elektrotechnických zařízení,“ říká ředitel EZÚ Zdeněk Vališ.

Dále je jeho úkolem připravit plán na obnovu a rozšíření technického zařízení formou rozvoje EZÚ jakožto notifikované osoby v co nejkratším čase.

 

EZÚ je státní podnik založený Ministerstvem průmyslu a obchodu. Od roku 1926 poskytuje služby zkoušení a certifikace výrobků převážně elektrotechnického charakteru, ale také z oblasti zdravotnických prostředků, automotive, stavebních, strojírenských a dalších produktů. Funguje také jako zkušební laboratoř a provádí zkoušky motorových vozidel. Hlavním úkolem této organizace je pomáhat výrobcům, dovozcům a vývozcům při uvádění výrobků na trh.

 

Související