Jiří Raška (39) zahájil kariéru v roce 2004 v biotechnologické společnosti Contipro jako vedoucí kontroly kvality, na stejných pozicích pak působil také ve firmách Lunaria, která se zabývá testováním, výzkumem a vývojem farmaceutických produktů, a Irel, jejíž hlavní činností je předzpracování herbálních surovin pro farmaceutický průmysl. V posledně jmenované společnosti pak působil dva roky také jako obchodní a provozní ředitel. Od roku 2013 až do svého nástupu do QUINTA ANALYTICA byl obchodním ředitelem v chemicko-farmaceutické firmě Farmak, která se zaměřuje na vývoj, výrobu a marketing generických léčivých látek.

V nové pozici, která v QUINTA ANALYTICA dosud jako samostatná neexistovala, bude Jiří Raška především usilovat o získání nových obchodních teritorií a rozšiřování obchodu. „QUINTA ANALYTICA byla dosud rozdělena na dvě víceméně samostatné oblasti: testování léčiv a klinické studie. Mým cílem je veškeré obchodní aktivity sjednotit a nabízet zákazníkům ucelená řešení,“ říká k tomu Jiří Raška.

Jiří Raška vystudoval obor fyzikální chemie na Univerzitě Pardubice, kde také získal titul Ph.D. Později absolvoval postgraduální studium v oboru statistického vyhodnocování experimentálních dat. V roce 2010 získal certifikát jako kvalifikovaná osoba (Qualified Person, QP), tedy osoba definovaná zákonem o léčivech, zodpovědná za propouštění vyrobených šarží léčivých přípravků do distribučního řetězce. Nový obchodní ředitel je také autorem či spoluautorem řady publikací v oboru farmacie.

 

Barbora Navrátilová (35) pracovala po ukončení vysokoškolského studia jako zástupkyně manažera kvality ve společnosti Omega Pharma, která je součástí globálního farmaceutického gigantu Perrigo, specializujícího se na vývoj, výrobu a prodej zdravotnických prostředků, doplňků stravy a lékárenské kosmetiky. V roce 2015 nastoupila jako manažerka kvality do Farmaku, kde zodpovídala za systém jištění jakosti.

Jako ředitelka klinického oddělení QUINTA ANALYTICA je zodpovědná za činnost klinického oddělení z hlediska řízení a především kontroly, zda vše probíhá v souladu s platnou legislativou, zásadami zdravotnické etiky a v režimu správné klinické praxe.

Barbora Navrátilová vystudovala Univerzitu Pardubice, obor chemie a biologie. V letech 2007 – 2008 absolvovala praxi v mnichovské firmě Crelux. Účastnila se také řady odborných školení a je rovněž kvalifikovanou osobou výrobců léčivých přípravků dle zákona o léčivech.

 

Související