Libuše Paterová pracuje ve výzkumu přes dvacet let. Věnovala se rozvoji projektu MML-TGI. Se svým vlastním výzkumným týmem se zabývala Ad Hoc projekty, jejich realizací a zejména strategickou interpretací výsledků.

Z pozice Senior research manažerky společnosti Nielsen Admosphere bude dohlížet na to, aby klient dostal komplexní výzkumný servis po stránce kvalitativního i kvantitativního řešení. Sama uvádí, že kvalitativní výzkum, v němž se snaží implementovat etnografické přístupy při získávání nových insightů, je její srdeční záležitostí.

Nielsen Admosphere je výzkumnou agenturou s širokým portfoliem produktů a služeb v oblasti marketingových a mediálních výzkumů, analýz a zpracování dat.

Související