Tadeáš Novák vystudoval obor Professional Communication and Public Relations na La Salle University Philadelphia. V agentuře PR.Konektor působil již v letech 2007 až 2013. Objevoval se také v médiích jako tiskový mluvčí projektu digitalizace TV vysílání či mediální zástupce datového úložiště Ulož.to. V roce 2013 z PR.Konektoru odešel do zlínské digitální agentury PRIA, založil její pražskou pobočku a několik let ji vedl. Zde měl na starosti mimo jiné i strategie a kreativní návrhy pro největší klienty agentury, např. Českou pojišťovnu, Nestlé, PPG, Generali, Hennessy, ODS apod. Jím navržené komunikační kampaně získaly řadu oborových ocenění, např. Českou cenu PR, WebTop100 či Internet Effectiveness Awards.

 „Úkolem týmu je řešit komunikační strategii značky na úrovni přesahující jednotlivé komunikační disciplíny, ať už je to PR, digitální komunikace, tvorba obsahu atd. Přirozeným partnerem je management nebo majitel firmy, který „v překomunikované době“ řeší komplexní potřeby značky a hledá efektivní přístup při naplňování strategických cílů,“ říká Radek Vítek, partner agentury PR.Konektor.

Vedení nového týmu má na starosti Tadeáš Novák, který se do PR.Konektoru vrátil po 5 letech, během kterých založil a vedl pražskou pobočku digitální agentury PRIA.

„Klienti stále více řeší strategické provázání jednotlivých komunikačních aktivit. Segmentace na jednotlivé disciplíny nedává smysl. Majitelé značek hledají (nebo by měli hledat) témata a řešení, která mají potenciál oslovit relevantní cílové skupiny mnoha moderními kanály. Úspěšné komunikační strategie mají často silnou PR myšlenku, kterou je následně možné realizovat nejen prostřednictvím tradičních PR nástrojů, ale (ve většině případů) efektivní kombinací získaných, vlastních, sdílených nebo placených médií, “ říká Tadeáš Novák.

Nový tým proto úzce spolupracuje se všemi ostatními týmy v rámci Konektor Place, tedy nejen v rámci PR.Konektoru, ale i s týmy agentur Konektor Social, Konektor či The Hive a BlueM Hub. Jeho hlavním posláním je strategické nastavení větších integrovaných kampaní, strategické poradenství a tvorba integračních strategií.

 

Související