Do funkce předsedy Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT) byl valnou hromadou nově zvolen Martin Řezáč (Erste Asset Management GmbH, pobočka ČR). Místopředsedou byl nově zvolen Jaromír Sladkovský (Raiffeisen investiční společnost).

Martin Řezáč ke svému zvolení dodává: „AKAT se bude i nadále, v souladu se stanovenou dlouhodobou strategií Asociace, zaměřovat na problematiku související s rozvojem, stabilitou a konkurenceschopností našeho odvětví. Chceme být přirozeným partnerem a moderátorem širší diskuse o vývoji sektoru finančních trhů s našimi členy a také se subjekty, které nás regulují. Investiční fondy jsou dlouhodobým kapitálem pro reálnou ekonomiku a přínosem jak pro drobné investory s cílem zabezpečení na stáří, tak i pro stát formou zvyšování zaměstnanosti a zvyšování příjmů státního rozpočtu. Prioritou v dalším období tedy zůstanou oblasti komunikace vůči veřejnosti a regulátorům, penzijní systém, finanční vzdělávání a evropské záležitosti.“

Jaromír Sladkovský doplňuje: "V prostředí nízkých úrokových sazeb se oblast investic do podílových fondů stává relevantní pro stále větší okruh veřejnosti. Chceme proto ještě více zdůraznit pozici podílových fondů jako přirozené součásti zajištění svých potřeb, ať už jde o zabezpečení na stáří či vytváření rezerv na plnění svých snů. Chceme se tak ještě více přiblížit poměrům ve vyspělé Evropě."

 

Související