Petra Ott přišla do skupiny Bohemia Energy s bohatými zkušenostmi z bankovního sektoru, kde působila v MONETA Money Bank. Svou kariéru zahájila v GE Capital Bank v roce 2000 při studiu Institutu Ekonomických studií na Karlově Univerzitě v Praze. Prošla zde několika manažerskými pozicemi zejména v oblasti zákaznické podpory. Od roku 2014 působila jako ombudsmanka pro klienty GE Money Bank a GE Money Auto a poté jako Senior Manager oddělení Regulatory  Compliance, kde byla zodpovědná za monitoring a implementaci nových regulatorních požadavků, oblast corporate governance a ochrany osobních údajů a zastupovala společnost směrem k dohledovým orgánům.

V Bohemia Energy má z pozice ředitelky oddělení Compliance na starosti dohled nad dodržováním právních a jiných předpisů a monitoring a implementaci regulatorních požadavků a etických standardů.

Petr Petrášek v pozici ředitele IT oddělení Bohemia Energy využije svoji více než dvacetiletou zkušenost z IT, a to jak v oblasti projektové, konzultační, tak i manažerské. Řadu let působil na různých pozicích ve společnosti RWE, naposledy více než devět let jako vedoucí oddělení Telekomunikací. Před nástupem do Bohemia Energy se věnoval rozvoji poskytování outsourcingových služeb. Během své kariéry věnoval nemálo času optimalizacím interních řešení zákazníka v návaznosti na nové cloudové technologie.

Ve své funkci bude mít na starosti nejen rozvoj infrastrukturních, aplikačních a helpdeskových služeb, ale i stanovení budoucí podoby ICT služeb v celé skupině Bohemia Energy.

Související